سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تکنیک های برای بازسازی سینه

تکنیک هایی برای بازسازی سینه ( پستان ) :

ترمیم یا بازسازی توده سینه ( پستان ) را میتوان با یکی از چند روش زیر انجام داد :

  • ترمیم سینه به روش استفاده از پروتز سینه ( پستان ) غالبا همراه با روشی موسوم به گسترش دادن بافت.
  • ترمیم سینه به روش استفاده از زبانه لاتیسیموس دورسی که در آن از عضله، چربی و پوست خود زن همراه با گذاشتن پروتز استفاده می‌شود
  • ترمیم سینه به روش استفاده از زبانه ترام یا زبانه ی انتقالی عضله ای –پوستی رکتوس ابدومینوس، با استفاده از عضله، چربی و پوست شکم خود زن
  • ترمیم سینه به روش زبانه آزاد، با استفاده از عضله، چربی و پوست خود زن که از باسن، شکم یا ران خود زن برداشته و با استفاده از روش های جراحی میکروسکوپی به دیواره قفسه سینه پیوند زده می‌شود

 

با تمامی این روش‌ها، که اغلب اوقات در بیش از یک مرحله انجام می شوند ،توده سینه ( پستان ) ایجاد می شود. ایجاد نوک مستلزم عمل دیگری است که نوعاً با روشهای پیوند زدن و یا خالکوبی انجام می شود. تعیین روش مناسب برای شما بستگی زیادی به فرد شما دارد و بر اساس میزان بدشکلی، وضعیت بافته باقی مانده از پستان، ساختمان جسمانی شما، و وضعیت سلامت شما انجام می شود. همه این عوامل در نظر گرفته می شوند تا جراح پلاستیک شما عمل ترمیمی را توصیه کند جراح پلاستیک، شما ترجیح شخصی شما و هدف های تان از ترمیم را نیز نظر می‌گیرد. در هر حال، متوجه باشید که تمامی شیوه های ترمیم سینه در تمامی موارد گزینه مناسب نیستند. جراح پلاستیک شما هم ممکن است که می‌تواند نتایجی را که میتواند با برخی از روش ها به دست آورد بدست آورد بیشتر پسندد تا روش های دیگر را. اندک هستند جراحان پلاستیکی که برای مثال برای ترمیم سینه ( پستان )  از زبان های آزاد استفاده کنند.